2015. október 13., kedd

Ismerje meg a munkaidő-beosztás legfontosabb szabályait!

Erre ügyeljen a munkaidő-beosztás elkészítésekor!

Mit jelent a munkaidő-beosztás? Kinek a felelőssége ennek elkészítése? Mire kell kiemelt figyelmet fordítani, hogy megfeleljünk a törvényi szabályozásnak?  Önben is felmerültek már ezek a kérdések? Olvassa el bejegyzésünket és ismerje meg a legfontosabb kérdésköröket a munkaidő-beosztással kapcsolatban!Mi a különbség a munkarend és a munkaidő-beosztás között?
A munkarend  mutatja meg, hogy a munkaidőt, milyen szabályok szerint szervezhetjük meg. Bár a két fogalom – munkarend és a munkaidő-beosztás - rendkívül szorosan kapcsolódik egymáshoz, nem említhetjük egymás szinonimájaként. A munkarend lényege, hogy a munkavállaló a munkaidő-beosztást a munkarend által megállapított szabályok szerint írhatja elő a munkavállalója számára. Ez azt jelenti, hogy míg a munkarend normatív jelleggel előírt szabályok összessége, addig a munkaidő-beosztást ezen szabályok alapján a munkáltató egyedileg határozhatja meg. A munkaidő-beosztás tehát az egyes naptári napok jellegének meghatározása, annak érdekében, hogy a munkavállaló munkavégzési kötelezettségének eleget tegyen. A munkaidő-beosztás nemcsak a munkavégzéssel kapcsolatos munkaidő kijelölését, hanem a munkavégzés alóli mentesülések (pihenőidők) beosztását is jelenti.

Mire kell figyelni a munkaidő-beosztás elkészítésénél?
  • A munkaidő-beosztás tehát a munkaidő, és a munkavégzés alóli mentesülések kijelölését jelenti. A munkavégzési kötelezettség alóli mentesüléssel kapcsolatban meg kell határozni annak jogcímét is, így pl.: napi pihenőidő, heti pihenőnap, többletmunkavégzést kiegyenlítő szabadidő stb.
  • A munkaidő beosztásának joga a munkáltatóé meghatározott korlátok között. A törvény mellett a kollektív szerződés, és a munkaszerződés is korlátok közé szoríthatja a munkáltatót a jogának gyakorlása közben.
  • Az általános szabály a munkaidő beosztással kapcsolatban az, hogy a munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, illetve a munka jellegére tekintettel osztja be.
  • Fontos megemlíteni a méltányos mérleges elvét a felek együttműködési, illetve a rendeltetésszerű, jóhiszemű és tisztességes joggyakorlásra vonatkozó kötelezettsége mellett. A munkáltató nem hozhat olyan intézkedést a munkaidő beosztása során, amely a munkavállalója számára aránytalan sérelemmel járna.

Mit jelent az általános munkarend és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás?
Az általános munkarendben a munkáltató a munkavállaló számára a munkaidőt hétfőtől péntekig osztja be, így szombat és vasárnap a pihenőidő. A munkavállaló a munkaszüneti napokra mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól.
A munkáltató a munkavállaló munkaidejét az általánostól eltérő módon is beoszthatja, amely azt jelenti, hogy egyrészt a heti pihenőidő kerül egyenlőtlen beosztásra, másrészt az egyes munkanapok. A munkaidő egyenlőtlen beosztásának azonban előfeltétele a munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása.

Hogyan kell közölni a munkaidő-beosztást a munkavállalók számára?
A munkáltató köteles a munkaidő-beosztást egy heti tartalommal, egy héttel korábban közölni a munkavállaló számára. A munkaidő-beosztás közlése során személyre szóló tájékoztatási kötelezettség is fennáll. Ez utóbbi azt jelenti, hogy csak akkor fogadható el olyan megoldás, amely egy munkavállalói csoportnak közli a beosztás adatait, ha megállapítható, hogy a közlés melyik munkavállalóra vonatkozik. A kollektív szerződés eltérhet a törvénytől, így a munkaidő-beosztás közlésére vonatkozó határidőre, és a beosztás módosítására is eltérő szabályok vonatkozhatnak.

Lehetőség van a munkaidő-beosztás módosítására is, abban az esetben, ha a munkáltató gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény következik be. Ebben az esetben a munkaidő-beosztást legalább négy nappal korábban módosíthatja a munkáltató. A módosításkor munkanapot pihenőnappal cserélhet fel, vagy elrendelhet az adott munkanapra vonatkozóan hosszabb vagy rövidebb munkaidőt. A munkáltató vagy a munkavállaló kezdeményezésére, közös megállapodás alapján is módosítható a munkaidő-beosztás.

A munkaidő-beosztások elkészítésére ma már korszerű informatikai megoldások állnak a HR szakemberek rendelkezésére, amelyek nagymértékben megkönnyítik a feladat ellátását. Többek között ilyen innovatív megoldást kínál a hrMaster Munkaügyi nyilvántartás alkalmazása, mellyel nemcsak a munkaidő-beosztások elkészítése, de a munkavállalók személyi és munkaügyi adatainak nyilvántartására, kezelésére is lehetőség nyílik.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése