2015. szeptember 15., kedd

Erre figyeljen munkavállalói személyes adatainak kezelésekor!

Nemcsak a munkaviszony fennállása során, de már a toborzás-kiválasztás lebonyolításakor számos személyes adat kerül a munkáltató kezébe!

Ezeknek a kezelésére és nyilvántartására szigorú törvényi szabályozások vonatkoznak. 

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb kérdéseket a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, hogy teljes körűen megfeleljen a törvényi előírásoknak!

Ismerje meg a leglényegesebb szabályokat a személyes adatok kezelésére és felhasználására vonatkozóan!

Milyen adatok tartoznak a személyes adatok körébe?
Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat, így az érintett neve, azonosító jele, továbbá fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemező ismeret. Továbbá a személyes adatok körébe tartozik az érintett adataiból levonható és az érintettre vonatkozó következtetés.

Milyen elveket kell szem előtt tartania a személyes adatok kezelésekor?
Személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet a munkáltató! Ez azt jelenti, hogy az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, illetve az adatfelvételnek és a kezelésnek tisztességesnek és a törvény által meghatározott elvek alapján kell megvalósulnia.

Milyen személyes adat kezelhető és mennyi ideig?
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely a célok eléréséhez és megvalósulásához elengedhetetlen. Továbbá a dolgozók személyes adatait a munkáltató csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti.

Milyen szabályokat szükséges még szem előtt tartania a munkavállalói személyes adatainak kezelésekor?
  • A személyes adatok kezelésére a munkavállaló a hozzájárulását a különleges adatok kivételével szóban is megadhatja, de célszerű az írásbeli hozzájárulás, amely megfelelő tájékoztatáson alapul.
  • Az adatkezelést úgy kell megvalósítani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
  • Az adatokat megfelelő intézkedéssel védeni kell, hogy ne történjen jogosulatlan hozzáférés, adatváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, hozzáférhetetlenné válás.
  • Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők, kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi.
  • A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot harmadik személynek csak a munkavállaló hozzájárulásával vagy a törvényben meghatározott szerint adhat át. A munkáltató olyan sajátos esetben adhatja át a munkavállaló személyes adatait harmadik félnek, amikor az átadás célja a munkaviszonyból származó munkáltatói kötelezettség teljesítése pl.: bérszámfejtés. Ekkor előzetesen tájékozatni kell a munkavállalót.
  • A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatóak és munkavállaló hozzájárulása nélkül, de személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célú felhasználásra átadhatóak.

Feleljen meg a törvényi szabályozásnak és tartson lépést a kor informatikai fejlődésével!
Csökkentse az adminisztrációs terheket egy innovatív megoldással! Ismerje meg a hrMaster AdatKözpont dolgozói nyilvántartás modult, melyben a személyes és munkaügyi adatokat a legnagyobb biztonságban kezelheti a jogosultságkezelési és adattitkosítási funkciónak köszönhetően.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése